DinePasienter.no

Er det trygt å overlate oppfølging av pasienter til et inkassobyrå?

Dessverre er det fortsatt noen som lurer på om det er "trygt" å overlate betalingsoppfølging av pasienter til et inkassobyrå. Årsaken til spørsmålet har rot i gamle myter og misoppfatninger om hvordan inkassobyråer jobber. Her tar jeg et lite oppgjør med utdaterte holdninger til inkassobransjen.

Hvert år oversendes mer enn 7 millioner fakturaer til inkassobyråer i Norge. En ikke ubetydelig del av disse er fordringer knyttet til helserelaterte tjenester. Reglene for innkreving er like for alle. Dette betyr at også pasienter skal betale det de skylder, og at helsevirksomheter som krever inn utestående fra pasienter er i sin fulle rett!

Manglende betaling er ikke synonymt med manglende betalingsevne

En pasient som er for sen med å betale for helsetjenester vil bli påført gebyrer for purringer og for inkasso. Det er allment kjent i samfunnet at ubetalte fakturaer blir dyrere jo lenger tid det går. Grunnprinsippet er at alle som er sene med å betale det de skylder, også må dekke ekstrakostnader i den forbindelse. Dette er i seg selv preventivt mot sen betaling.

De fleste sene betalere har ikke vanskeligheter med å betale på grunn av økonomisk situasjon, men blir forsinket på grunn av dårlige rutiner. Selv om det påløper en ekstra kostnad ved sen betaling, vil de fleste ha økonomisk mulighet til å gjøre opp for seg og dekke disse gebyrene og salærene.

LES OGSÅ: Regler for når du kan purre pasientene og hva du kan kreve i gebyer

Vil det beste for alle

Navnet skjemmer som kjent ingen, men ordet "inkassobyrå" vekker dessverre feil assosiasjoner hos noen. Fortsatt er det mennesker som forbinder inkasso med tøffe eller ufine metoder for pengeinnkreving.

Selv om hovedoppgaven til et inkassobyrå riktignok er å sikre at oppdragsgiver får betaling, så er det også en svært viktig oppgave for inkassator å ivareta pasientens behov, omdømmet til helsevirksomheten og - ikke minst - den gode relasjonen mellom helsevirksomheten og pasienten.

De aller fleste betalingssaker løses med enkle påminnelser og god dialog med pasienten. Bare ytterst få saker må sendes videre til rettslig inkasso.

Pasienter er folk flest, og det er ikke mer "ubarmhjertig" å følge opp pasienter som ikke betaler, enn andre grupper i samfunnet. Skulle det være noen som har større økonomiske utfordringer, vil dette bli fanget opp, og det blir funnet løsninger som er tilpasset den enkelte. Dette være seg alt fra enkle betalingsavtaler til gjeldsordninger.

Lovgivningen "passer på"

Lovgivningen rundt innfordring, purring og inkasso i Norge ivaretar betaler på en særdeles god måte. Det er gitt tydelige regler og rammer for hvordan betalingsoppfølging og innkreving skal skje, og inkassoselskapene er underlagt bevillingsregler og tilsyn.

Inkassobyråer er bevisste på sin viktige samfunnsrolle, og er like opptatt av god etikk som samfunnet for øvrig. Både oppdragsgivere og pasienter kan føle seg helt trygge på at mennesket i betalingssaken er godt ivaretatt, også hvis det skulle komme til inkasso og eventuelt rettslig inkasso. I tillegg vil Finanstilsynet og inkassoklagenemnden sikre etterlevelse av et godt regelverk.

LES OGSÅ: Pasientsikkerhet ved outsourcing av betaling - dette bør du vite

Ingen haier eller ulver

Så ja: Det er absolutt trygt å overlate oppfølging av pasienter som er sene å betale til et inkassobyrå!

Bransjen ivaretar en viktig rolle i samfunnet og fortjener et bedre rykte. Jeg håper at de siste fordommer slipper taket, og at gamle bilder av inkassator som torpedo med balltre, og uttrykk som "hai" og "ulv", snart tilhører et tilbakelagt stadium.

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter

Om oss

DinePasienter.no er en blogg fra Melin Group, som består av selskapene Melin Medical, Melin Collectors og CrediCare. Her vil du finne artikler med tips og råd som er nyttig for deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet. Blant temaene vi dekker er effektivitet, kundeservice, betaling, økonomi, pasienthåndtering og aktuelle systemer.

Få nye innlegg på e-post

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter