DinePasienter.no

En blogg fra Melin Group

Kan flere leger anbefale trening fremfor medisiner?

Livsstil, kosthold og fysisk aktivitet er et viktig samtaletema mellom lege og pasient. Noen fastleger gjør mer enn å snakke om det, og bruker aktivitet som behandling og forebygging med overveldende positive resultater. Kan enda flere leger anbefale trening fremfor medisiner til pasientene?

Trening erstatter selvsagt ikke medisiner i alle tilfeller. Men for mange pasientgrupper har fysisk aktivitet en svært positiv effekt både i behandling og - ikke minst - i forebygging av sykdommer og helseplager. 

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er kanskje det enkelttiltaket som har størst effekt i forebygging av sykdommer og helseplager. Det foreligger overbevisende dokumentasjon om en rekke helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. Helsedirektoratet har laget denne oversikten som viser anbefalt fysisk aktivitet for barn og unge, voksne, eldre og gravide.

Fastlegen en viktig påvirker

Fastlegen spiller en viktig rolle i arbeidet for en bedre folkehelse. I mange tilfeller er legen den eneste pasienten lytter til og spør om råd når det gjelder helsen sin. Fysisk aktivitet er et tema som det snakkes om på de fleste legekontorer, og "alle" er skjønt enige om at trening og bevegelse i mange tilfeller er den beste resept for både fysisk og psykisk helse. Men veien fra ord til handling er ofte lang for pasientene.

Noen fastleger tar saken i egne hender og tilbyr egne treningsopplegg for pasientene sine. Legestanden har imidlertid en generell utfordring i å ha tid nok i arbeidsdagen til å ta den motiverende samtalen med hver pasient om trening og livsstilsendring. Noen leger mangler også praktisk kunnskap om aktivitet som virkemiddel.

Kunnskap er medisin?

I 2016 satte Aktivitetsalliansen seg som mål å få flere leger til å bruke fysisk aktivitet som "medisin". Som et ledd i dette arbeidet ble Aktivitetshåndboken og en tilhørende forenklet veileder distribuert i stort opplag til både fastleger og legestudenter. Aktivitetshåndboken er en omfattende guide som gjør det enklere for leger og annet helsepersonell å gi råd og anbefalinger om trening og aktivitet tilpasset ulike sykdommer og tilstander.

Kunnskap er også tilgjengelig i andre former for leger som ønsker å bruke trening mer aktivt i behandling og oppfølging av pasienter.

I CrediCare samarbeider vi tett med to bransjer; helse og trening. Vi vet at treningsbransjen er breddfull av kunnskap om trening og kosthold, og stadig flere treningssenter besitter kompetanse til å bistå med motivasjon, treningsopplegg og livsstilsrådgivning for mennesker med helseutfordringer. Treningssentrene vil mer enn gjerne bistå helsevesenet og bidra til å fremme fysisk aktivitet i befolkningen! Dette var også et tema som direktør i Virke Trening, Anne Thidemann, tok opp for en lydhør forsamling på TREN 17, et av landet største bransjetreff innen trening, i mars i år.

All aktivitet er bra!

Vi ser selvsagt at samarbeid mellom leger og treningssenter kan utfordre etiske retningslinjer, men dette handler ikke om at legen skal anbefale enkeltaktører. Det handler om at leger som ønsker å oppfordre pasienter til aktivitet, men som selv har for lite tid eller kunnskap til å veilede og følge opp, skal vite at treningssenteret er et "trygt" sted å henvise pasientene.

Trening på resept kan aldri erstatte medisinske resepter fullstendig, men det er noe mer å ta med seg i dialogen med pasienten. Den enkle filosofien til Aktivitetsalliansen er at all aktivitet er bra. Hvis bevegelse og trening i tillegg kan erstatte en pille eller to, så er det jo ekstra bra, både for den enkelte pasient og for folkehelsa.

 

Om oss

DinePasienter.no er en blogg fra Melin Group, som består av selskapene Melin Medical, Melin Collectors og CrediCare. Her vil du finne artikler med tips og råd som er nyttig for deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet. Blant temaene vi dekker er effektivitet, kundeservice, betaling, økonomi, pasienthåndtering og aktuelle systemer.

Få nye innlegg på e-post

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter