DinePasienter.no

Oppretthold driften – møt pasienter på video

Arbeidshverdagen for mange klinikker er snudd på hodet, og flere oppdager videokonsultasjon som en mulig redning.

I forbindelse med koronapandemien har både leder for Legeforeningens IT-utvalg Kjartan Olafsson og helse- og omsorgsminister Bent Høie sterkt oppfordret behandlere til å ta i bruk digitale behandlingsløsninger som e-konsultasjoner.

Anbefalingen om å bruke e-konsultasjoner mer aktivt i tiden fremover, har behandlere over hele landet tatt på største alvor. Direktoratet for e-helse melder om at det aldri før har vært så mange videokonsultasjoner som nå. I gjennomsnitt ble det utført mer enn 20.000 e-konsultasjoner daglig i midten av mars, det er en økning på 300 prosent ifølge direktoratet.

Enklere praksis både på kontor og hjemme

Ifølge Dagens Medisin har dette vært en prøvelse for mange behandlere, men mange ser også fordelene med videokonsultasjon. Nå kan for eksempel friske behandlere i karantene hjelpe pasienter over video. Noe som igjen letter på trykket hos klinikkene.

En reduserer også faren for smittespredning dersom det er en konsultasjon med en pasient som mistenker Covid-19-smitte. Er det ordinære pasienter som vegrer seg for å besøke klinikken, grunnet frykt for å bli smittet eller spre smitte av Korona-virus, kan man også bruke e-konsultasjon. Dette vil opprettholde driften slik at behandler og klinikk i stor grad kan unngå permitteringer. I tillegg vil det trolig redusere en eventuell oppsamling av behandlinger i fremtiden.

Helsedirektoratet endrer også på takstreglene knyttet til blant andre takst 2ae for å gjøre det enklere å benytte e-konsultasjoner på kveldstid.

Les mer om takstendringene på Legeforeningen sine sider her.

Det er også opprettet en egen takst for mistanke eller smitte av korona-viruset. Du kan lese mer om den nye taksten her.

Tips til e-konsultasjonen

Har du ikke kommet i gang med videokonsultasjoner hjemme ennå? Direktoratet for e-helse har laget en oversikt du kan bruke for å komme i gang med videokonsultasjon.

Les mer her: Slik kommer du i gang med videokonsultasjon

I tillegg har vi laget noen spørsmål du bør ha svaret på før du setter i gang:

- Har klinikken min et godt system for kalender, digital innkalling etc.?

- Er nettilkoblingen god hjemme hos meg?

- Er nettilkoblingen god hjemme hos pasienten min?

- Har jeg et godt kamera og en god mikrofon via pc, mobil eller annet?

- Sitter jeg i et rom uten forstyrrelser i lyd og bilde?

- Er det en hyggelig og profesjonell atmosfære rundt meg?

- Er tilkoblingen i tråd med personvernloven?

- Klarer pasienten å koble seg opp selv, eller trenger de hjelp fra pårørende ell­­­er pleieassistent?

- Hvordan kan pasienten betale for e-konsultasjonen?

Om oss

DinePasienter.no er en blogg fra Melin Group, som består av selskapene Melin Medical, Melin Collectors og CrediCare. Her vil du finne artikler med tips og råd som er nyttig for deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet. Blant temaene vi dekker er effektivitet, kundeservice, betaling, økonomi, pasienthåndtering og aktuelle systemer.

FÅ NYE INNLEGG PÅ E-POST

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter