DinePasienter.no

Regnskap i en travel hverdag

Flere oppgaver og høyere arbeidskrav i helsesektoren sluker tiden du trenger for å føre regnskapet til foretaket ditt rett. Legeregnskap AS gir deg tips til bedre økonomisk kontroll ved oppgjørets time.

- I løpet av de siste årene ser man en markant økning i antall arbeidstimer hos allmennpraktiserende leger, dette kommer av stadig flere oppgaver og høyere krav til loggføring og rapportering til det offentlige. Dette medfører at det blir mindre tid til å hjelpe pasientene. Likevel er det også nødvendig at legene har god kontroll og oversikt på økonomi og regnskap.

Christian Vikhammermo | Gjesteforfatter

christian_vikhammermo

Christian Vikhammermo er autorisert regnskapsfører hos Legeregnskap AS. Christian har vært ansatt i Legeregnskap siden 2016, og har tidligere jobbet med lånefinansiering i bank.  

Hvert år fører vi i Legeregnskap AS regnskap for over 2.500 behandlere og klinikker. Vi har samarbeidet med privatpraktiserende i helsesektoren i mange år, og har opparbeidet oss en unik kompetanse om legens travle arbeidshverdag og hvordan økonomien ser ut.

Noe av utfordringene behandlere opplever:

 • Manglende kontroll på regnskapet.
 • Usikkerhet rundt regler og lovverk.
 • Hvilke bilag skal inn i regnskapet?
 • Hvilke fradrag man kan få?
 • Hvor mye skatt jeg skal betale?

Les om kreditering her.

Skattemeldingen

Når arbeidet med regnskapet er ferdig står det én utfordring igjen, hvor mye skatt skal en betale? De som velger å sette bort disse utfordringene og bekymringene til en regnskapsfører, får alltid en del spørsmål om både personlige og næringsrelaterte opplysninger. Næringsdrivende med enkeltmannsforetak må regne med at privat og næring påvirker hverandre, og her er en kort beskrivelse av hva en skattemelding for næringsdrivende skal inneholde.

Les mer hos skatteetaten.no.

Resultat og balanseregnskap:

Her bokføres inntekter, kostnader, eiendeler, egenkapital og gjeld som har med selve driften av foretaket.

Næringsoppgave:

Tallene fra resultatregnskap og balansen gir et overskudd eller underskudd fra næring som overføres til skattemeldingen.

Skattemeldingen inneholder opplysninger om alle inntekter, fradrag gjeld og formue. Denne informasjonen gir grunnlaget for hva skattekostnaden din blir.

For å hjelpe deg som har organisert bedriften din som enkeltpersonforetak, er ny i yrket, eller kanskje trenger litt mer hjelp til hvordan regnskapsbilagene skal struktureres, har vi utarbeidet en «bilagsliste» som kommer godt med når regnskap og skattemelding skal gjøres klar for innsending. Denne kan du som gjør regnskapet selv også bruke.

Til regnskapet:

Inntekter:

 • Inntektsrapport fra journalsystem fra 01.01 – 31.12.
 • Helfo-utbetalingsvedtak fra alle arbeidssteder (eventuelt årsrapport fra Helfo).
 • Andre inntekter fra næring (honorar, refusjon av kurskostnader fra Den norske legeforening eller liknende).
 • Basistilskudd/driftstilskudd/praksiskompensasjon (lønnslipp, eventuelt årsrapport).
 • Betalingsautomat (Melin Medical eller annet), årsrapport.
 • Oversikt eller årsrapport fra inkassoselskap.

Utgifter:

 • Leiekostnader og driftsutgifter på legesenteret.
 • Fakturaer (telefon, internett, pc eller nettbrett, både kjøp og bruk).
 • Kvitteringer for kjøp (kjøp som er næringsrelatert) hjemmekontor etc.
 • Firmabil (over 6.000 km næringskjøring).
 • Bruk av privat bil i næring (antall km) under 6.000 km i næringen per år.
 • Reisekostnader ved kurs, møter eller annen næringsrelatert reisevirksomhet.
  • Smågrupper servering.
  • Lange dager på kontoret – over ti timers arbeid.
 • Kontingenter, Legeforeningen, andre foreninger som er næringsrelaterte.
 • Andre driftsrelaterte kostnader til næringen.
  • Faglitteratur.
  • Kurs.
  • Medisinsk utstyr.
  • Betalt forskuddsskatt.
  • Betalt pensjon.
  • Betalt tilleggsforsikringer.
   • Sykepengeforsikring NAV.
   • Avbruddsforsikring.

Bank:
 • Kontoutskrift (12 måneder).

Til skattemeldingen:

 • Årsrapporter på lån og bank.
 • Bilkjøp (merke, modell, sum og registreringsnummer).
 • Kjøpt eller solgt hus. (Oppgi primærareal/boareal, byggeår og boligeiendommens adresse).
 • Utleie av bolig (Fyll ut utleieskjema som finnes på skatteetaten.no).
 • Om du er deltaker i DA (Delt ansvar), legg ved deltakeroppgave.

 

Gratis guide: Pasientbetaling - spørsmål og svar

Om oss

DinePasienter.no er en blogg fra Melin Group, som består av selskapene Melin Medical, Melin Collectors og CrediCare. Her vil du finne artikler med tips og råd som er nyttig for deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet. Blant temaene vi dekker er effektivitet, kundeservice, betaling, økonomi, pasienthåndtering og aktuelle systemer.

FÅ NYE INNLEGG PÅ E-POST

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter