DinePasienter.no

Slik frigjør du mer administrativ tid

Hver dag bruker behandlere og helsepersonell plaster, bomull eller bandasjer som selve klinikken kjøper inn. Pasienten betaler behandler for konsultasjon og materiale, men hva skjer med oppgjøret til selve klinikken som kjøper inn materialene?

Avtaleadministrasjon er en kostnadsfri tjeneste fra Melin Medical, hvor våre rapporter viser fordelingen av oppgjør mellom de ulike behandlerne og innkjøperen av materialene. Dermed slipper du og kollegaene dine intern etterfakturering, og frigir tid til andre administrative oppgaver.

Jobber du på en klinikk med flere behandlere, gjør du lurt i å skille mellom kostnader på takster, forbruksmateriell og medisiner med en gang.

Takstene deles opp

Med avtaleadministrasjon brukes de faste takstene på forbruk og materiell til å definere hvordan oppgjøret skal fordeles når midlene fra pasient kommer inn til klinikkens konto. 

En slik automatisering av takster krever at alle parter er enige om hva som skal fordeles hvor. Takstene som skal fordeles gjelder kun egenandelstakster, da Melin Medical bare kan se og håndtere beløpene som pasientene betaler. Avtaleadministrasjon kan ikke benyttes på takster med refusjon fra Helfo.

Oppgjøret fordeles enkelt

Pasienter kan betale oppgjøret fra deg på fire ulike måter; kontant, bankkort, mobilbetaling eller med faktura. Betales oppgjøret med kontanter, på mobil eller bankterminal, går beløpet direkte til klinikkens konto. Herifra kan dere benytte våre rapporter for å se hvordan midlene skal fordeles til behandlerne og selve klinikken. 

MicrosoftTeams-image

Uten avtaleadministrasjon eller andre systemer som fordeler midlene, må behandler gå over hvert oppgjør fra pasientene i etterkant. 

LES OGSÅ: Når pasienten kommer til betalingsautomaten før regningskortet er klart

Bruker du eller en administrativ ansatt et takseringssystem fra start, er dere halvveis i arbeidet med å fordele utbetalingene. Rapportene fra oss viser hvilke beløp som skal til hvilken konto basert på priskodene som du selv legger inn når du skal sende oppgjøret til betalingsterminalen. Du fordeler midlene med en gang slik at klinikken eller kommunen dekker sine utgifter, og du får betalt for dine tjenester.

Vi fordeler fakturaoppgjøret

Betaler en pasient med faktura, sendes midlene først til oss. Da er det vi som fordeler utbetalingene til behandlerne og klinikken din. Dette skjer førstkommende tirsdag uken etter betalingsoppgjøret fra pasientene. 

LES MER: Andelen som betaler på betalingsautomat hos legen øker med alderen

Hold orden i fellesskapet

Det finnes mange ulike måter å føre regnskap på, og det er ingen fasit på hvordan dette gjøres. Avtaleadministrasjon passer best for dem som jobber sammen i et større fellesskap der materialkostnader du også skal betale for, kjøpes inn av et annet foretak enn ditt eget – gjerne klinikken du jobber på, eller av kommunen du jobber for.

Klinikken og kommunen slipper dermed å fakturere deg i etterkant for interne avregninger, da avregningen skjer på betalingstidspunktet. Og du slipper å håndtere hvert enkelt oppgjør i etterkant. 

Finn ut hvor skoen trykker, og velg bort de administrative oppgavene som tar bort for mye fokus fra pasientbehandling. 

Gratis guide: Pasientbetaling - spørsmål og svar

Om oss

DinePasienter.no er en blogg fra Melin Group, som består av selskapene Melin Medical, Melin Collectors og CrediCare. Her vil du finne artikler med tips og råd som er nyttig for deg som er involvert i drift av en helsevirksomhet. Blant temaene vi dekker er effektivitet, kundeservice, betaling, økonomi, pasienthåndtering og aktuelle systemer.

Få nye innlegg på e-post

Gratis e-bok: Selvbetjening og automatisering i helsevirksomheter